FAQ : ใครเป็นคนจ่ายภาษี

หากสินค้าของท่านมีมูลค่าสูงกว่าแต่ละประเทศที่กำหนด

1. โดยปกติผู้รับจะเป็นคนจ่ายค่าภาษี

2. ผู้ส่งสามารถจ่ายค่าภาษีได้แล้ว ผู้รับไม่ต้องต้องจ่าย โดยผู้ส่งต้องเเจ้งกับทางเราก่อน

3. ดูมูลค่าสินค้าขั้นต่ำของแต่ละประเทศด้านล่าง

Contact us

2024/137 สุขุมวิท ซอย 50

ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

sitemap menu

Facebook