เมื่อโดนภาษี ใครต้องเป็นคนจ่ายค่าภาษี??

Updated: Jun 18, 2019


เวลาเราส่งพัสดุไปต่างประเทศ เมื่อโดนภาษี ใครต้องเป็นคนจ่ายค่าภาษี?? เวลาเรานำสินค้าเข้าประเทศจะต้องมีการเก็บภาษีขาเข้าทั้งหมด แต่กรมศุลกากรบางประเทศ จะไม่เก็บภาษีกับของที่มีมูลค่าไม่สูงมาก โดยแต่ละประเทศมีมูลค่าสูงสุดของสินค้าที่จะไม่เสียภาษีต่างกัน โดยปกติทางศุลกากรจะเรียกเก็บภาษีกับผู้รับปลายทาง หรือผู้ที่นำเข้านั่นเอง แต่สมัยนี้มีบริการเก็บภาษีที่ต้นทางได้แล้ว ดังนั้นเมื่อจ่ายได้ทั้งสองทาง อยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้รับและผู้ส่งว่าต้องการให้ใครเป็นผู้จ่ายภาษี ผู้ส่งออกและผู้รับควรศึกษาให้ดีก่อนว่า มูลค่าภาษีขั้นต่ำของแต่ละประเทศอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วมูลค่าสินค้าที่จะจัดส่งไปในแต่ละประเทศนั้นจะโดนค่าภาษีหรือไม่ Ezy Express ที่ปรึกษาด้านการส่งออกที่ดีที่สุดของคุณ

Contact us

2024/137 สุขุมวิท ซอย 50

ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

sitemap menu

Facebook