top of page

บริการคลังเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ความชื้นความเย็นเป็นมาตรฐานสำหรับคลังสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าแปรรูปที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เราสามารถรองรับสินค้าได้กลากหลายทุกประเภท เพราะเรารู้ดีว่าสินค้าในระบบเศรษฐกิจที่ความต้องการอย่างไร

จุดเด่นที่มากกว่าคำว่ามาตรฐาน

เรามี transportation ที่เป็นของเราเองทำให้การกระจายสินค้าทำได้อย่างทันที เพิ่มความรวดเร็ว

- ควบคุมสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

- จัดการพื้นที่คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (Storage Capacity)

- ป้องกันสินค้าเสียหาย (Safety Stock) 

bottom of page