บริการส่งเอกสารด่วนไปประเทศ ราคาถูก รับถึงที่ ไม่ต้องต่อคิว 1 - 5 วันทำการ

เพราะเอกสารคือสิ่งที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องส่งเอกสารไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้า ด้วยบริการเฉพาะด้านการส่งเอกสารของเรา จึงรวดเร็วและง่ายที่สุด

 

ในการจัดส่งเอกสาร ต้องเป็นเอกสารจริง เท่านั้น ไม่รวมสิ่งอื่น  เช่น ซีดีรอม passport สมุด หนังสือ เป็นต้น

 

เวลาทำการในการส่งเอกสารไปต่างประเทศ จะใช้เวลา 1-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง.    services เป็นลักษณะแบบ Door to Door ที่รับจากหน้าบ้านส่งถึงหน้าบ้านปลายทางอย่างปลอดภัยไร้กังวล

เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศ ควรเตรียมข้อมูล 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งของไปต่างประเทศ

ข้อมูลผู้ส่ง

1. ชื่อผู้ส่ง หรือชื่อบริษัทของผู้ส่ง

2. ที่อยู่ของผู้ส่ง

3. เบอร์โทรติดต่อของผู้ส่ง

4. อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

1. ชื่อผู้รับ หรือชื่อบริษัทของผู้รับ อย่างละเอียด

2. ที่อยู่ของผู้รับ อย่างละเอียด

3. เบอร์โทรติดต่อของผู้รับ

4. อีเมล์ผู้รับ