บริการส่งเอกสารด่วน ระหว่างประเทศ ราคาถูก รับถึงที่ ไม่ต้องต่อคิว 1 - 5 วันทำการ

เอกสารคือสิ่งที่สำคัญ การส่งเอกสารอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้า ด้วยบริการเฉพาะการส่งเอกสารจึงรวดเร็วและง่ายที่สุด การจัดส่งเอกสาร ต้องเป็นเอกสารจริง เท่านั้น ไม่รวมสิ่งอื่น  เช่น ซีดีรอม passport สมุด หนังสือ เวลาทำการในการส่งเอกสารใช้เวลา 1-5 วันทำการขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง.    services เป็นลักษณะแบบ Door to Door ที่รับจากหน้าบ้านส่งถึงหน้าบ้านปลายทางอย่างปลอดภัยไร้กังวล

เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งควรเตรียมข้อมูล 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งของไปต่างประเทศ

ข้อมูลผู้ส่ง

1. ชื่อผู้ส่ง หรือชื่อบริษัทของผู้ส่ง

2. ที่อยู่ของผู้ส่ง

3. เบอร์โทรติดต่อของผู้ส่ง

4. อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

1. ชื่อผู้รับ หรือชื่อบริษัทของผู้รับ อย่างละเอียด

2. ที่อยู่ของผู้รับ อย่างละเอียด

3. เบอร์โทรติดต่อของผู้รับ

4. อีเมล์ผู้รับ