top of page

บริการส่งเอกสารด่วนไปประเทศ ราคาถูก รับถึงที่
ไม่ต้องต่อคิว 1 - 5 วันทำการ

เพราะเอกสารคือสิ่งที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องส่งเอกสารไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้า ด้วยบริการเฉพาะด้านการส่งเอกสารของเรา

จึงรวดเร็วและง่ายที่สุด

ในการจัดส่งเอกสาร ต้องเป็นเอกสารจริง เท่านั้น ไม่รวมสิ่งอื่น  เช่น ซีดีรอม passport สมุด หนังสือ เป็นต้น

เวลาทำการในการส่งเอกสารไปต่างประเทศ จะใช้เวลา 1-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง.

บริการของเราเป็นลักษณะแบบ Door to Door ที่รับจากหน้าบ้านส่งถึงหน้าบ้านปลายทางอย่างปลอดภัยไร้กังวล

เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศ ควรเตรียมข้อมูล 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งของไปต่างประเทศ

ข้อมูลผู้ส่ง

1. ชื่อผู้ส่ง หรือชื่อบริษัทของผู้ส่ง

2. ที่อยู่ของผู้ส่ง

3. เบอร์โทรติดต่อของผู้ส่ง

4. อีเมลผู้ส่ง

ข้อมูลผู้รับ

1. ชื่อผู้รับ หรือชื่อบริษัทของผู้รับ อย่างละเอียด

2. ที่อยู่ของผู้รับ อย่างละเอียด

3. เบอร์โทรติดต่อของผู้รับ

4. อีเมลผู้รับ

ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

Website-48.png
Website-49.png

เเพ็คกิ้งลังสินค้า ตีลังไม้

Website-50.png

ส่งพัสดุแบบด่วนที่สุดไปต่างประเทศ

Website-51.png

ส่งพัสดุแบบประหยัดไปต่างประเทศ

Website-52.png

ส่งสินค้าทางเรือ FCL และ LCL

Website-53.png

เดินพิธีการศุลกากร

bottom of page