บริการดำเนินพิธีการศุลกากร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การเดินพิธีการศุลกากร เราได้มาตรฐานเออีโอ (AEO) จากกรมศุลกากร นอกจากนี้ทุกคนกังวลถึงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งออก เราให้คำปรึกษาด้วยความจริงใจ รวมถึงให้คำแนะนำเคล็ดลับในการส่งออกให้ได้ราคาถูก 

เอกสารส่งออก ที่เราจัดทำให้เป็นปกติ

ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ส่ง หรือสินค้าที่ส่งทางเครื่องบิน, ส่งทางเรือ

1. ใบตราส่งสินค้า สำหรับทางเครื่องบิน AWB : Air Way bill ทางเรือ Bill of Lading 

2. ใบเเสดงสินค้า Invoice

3. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเเสดงสินค้าที่มีเเบตเตอรี่ ใบเเสดงสินค้าที่มีของเหลว