top of page

บริการรถขนส่งสินค้า

ด้วยความพร้อมของเราการขนส่งทางบกถือเป็นหัวใจสำคัญของโลจิสติกส์ ด้วยปริมาณของสินค้าที่อยู่บนท้องถนน

จำนวนมากทำให้การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ทุกอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่สำคัญมากกว่าความรวดเร็วคือความปลอดภัยต่อสังคม รถบรรทุกของเราติด GPS ติดตามความเร็ว 

การรับผิดชอบต่อสังคมก็สำคัญด้วยเช่นกัน

รถบรรทุกขนาดใหญ่ สามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้

รถบรรทุกสามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศได้เหมือนกัน เหมาะสำหรับสินค้าจำนวนมาก ส่งไปประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงจะเหมาะสมที่สุด สำหรับบริการนี้

Transportation ของเรา

พร้อมทั้งท่ารถของเราเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

บริการรถขนส่งสินค้า 4 ล้อ

รถบรรทุก 4 ล้อ

*เข้ารับเอกสารและสินค้าที่ไม่ใหญ่จนเกินไป

บริการรถขนส่งสินค้า 6 ล้อ

รถบรรทุก 6 ล้อ

บริการรถขนส่งสินค้า 10 ล้อ

รถบรรทุก 10 ล้อ

bottom of page