top of page

จำแนกสินค้าจากพิกัดศุลกากรง่าย ๆ ด้วย HS Code

Updated: Oct 24, 2023

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ หรือนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทยอยู่เป็นประจำ 'กรมศุลกากร' คือองค์กรที่คุณจะต้องคลุกคลีอยู่บ่อย ๆ อย่างแน่นอน ซึ่งในการเดินพิธีการศุลกากรก็มีทั้งเอกสารและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เราต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และยังเป็นการป้องกันความเสียหายให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย


สำหรับผู้ที่ต้องส่งออกหรือนำเข้าสินค้าบ่อย ๆ และอยากทำความเข้าใจกับพิธีการศุลกากรให้มากขึ้น วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรหัสตัวเลขที่ใช้ในพิกัดศุลกากรอย่าง Harmonized System Code หรือ HS Code แบบทะลุปรุโปร่งว่าคืออะไร และมีความสำคัญในพิธีการศุลกากรอย่างไรบ้าง

Harmonized System Code คืออะไร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมศุลกากรและพิธีการศุลกากร

กรมศุลกากร คือ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่เก็บภาษีศุลกากรทั้งอากรขาเข้า ขาออก และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จากการนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทยและส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มศักยภาพการส่งออกของไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในตลาดการค้าโลกได้


สำหรับวิธีการคำนวณราคาศุลกากรหรือการเรียกเก็บภาษีนำเข้าและส่งออกนั้น โดยทั่วไป กรมศุลกากรไทยและในประเทศอื่น ๆ จะใช้ระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation) ที่กำหนดโดยองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ซึ่งจะกำหนดได้จาก 6 วิธีด้วยกัน ได้แก่

 • ราคาซื้อขายของที่นำเข้า

 • ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน

 • ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน

 • ราคาหักทอน

 • ราคาคำนวณ

 • ราคาย้อนกลับ

ส่วนพิธีการศุลกากร คือ การรายงานต่อเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรว่าเราส่งออกและนำเข้าสินค้าอะไร ส่งไปที่ไหน ใครเป็นผู้ส่ง ซึ่งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ ใบตราส่งสินค้า, ใบแสดงสินค้า และเอกสารอื่น ๆ โดยมีทั้งพิธีการนำเข้าและส่งออกทางบก ทางเรือ และทางอากาศ หากนำเข้าหรือส่งออกสินค้าทางไหน ก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของช่องทางนั้น ๆ

การจำแนกสินค้าในพิกัดศุลกากรด้วย HS Code

Harmonized System Code คืออะไร?

อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าในปัจจุบัน การนำเข้าและส่งออกสินค้าอยู่ในทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม ทำให้แต่ละวันมีสินค้าที่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรเป็นจำนวนมาก แล้วแต่ละประเทศก็มีชื่อเรียกสินค้าที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน ก็อาจถูกเรียกกันคนละชื่อได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดระบบ Harmonized System Code ขึ้นมา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกในการสื่อสารนั่นเอง


Harmonized System Code หรือ HS Code คือตัวเลขที่ใช้จำแนกประเภทสินค้าในพิกัดศุลกากร ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความเข้าใจและใช้งานร่วมกันใน 170 ประเทศทั่วโลก โดยสามารถใช้จำแนกสิ่งของต่าง ๆ ได้ 21 หมวด 97 ตอน และกว่า 5,000 พิกัด ซึ่งคุณสามารถนำเลข HS Code ที่ได้มาไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของกรมศุลกากรได้ที่นี่ หรือติดต่อสายด่วนกรมศุลกากรที่เบอร์ 1164


วิธีดูความหมายของตัวเลข HS Code ทั้ง 11 หลัก

สำหรับรหัสหรือตัวเลข HS Code ที่ใช้ในพิกัดศุลกากรนั้น จะมีทั้งหมด 11 หลักด้วยกัน ประกอบไปด้วยเลขที่ใช้ระบุหมวดหมู่ ประเภท ประเภทย่อย และรหัสสถิติ โดยสามารถดูความหมายของตัวเลขแต่ละตัวได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • เลข 6 หลักแรก ถูกกำหนดโดยองค์การศุลกากรโลก โดย 2 หลักแรกจะใช้แบ่งหมวดหมู่ ส่วน 2 หลักถัดมาจะใช้แบ่งประเภท และ 2 หลักสุดท้ายจะใช้แบ่งประเภทย่อย

 • เลข 2 หลักถัดมา จะใช้แสดงพิกัด Harmonize ซึ่งประเทศไทยจะใช้เลขระบบพิกัดศุลกากรอาเซียน

 • เลข 3 หลักสุดท้าย เป็นรหัสสถิติที่กำหนดขึ้นโดยแต่ละประเทศ ซึ่งจะตามด้วยรหัสหน่วยสินค้า เช่น KGM (กิโลกรัม) LTR (ลิตร) MTR (เมตร)

ยกตัวอย่างเช่น รหัส HS Code 07129090001KGM ก็สามารถอธิบายความหมายของเลขทั้ง 11 หลักได้ดังนี้

 • 07 คือเลขระบุหมวดหมู่ซึ่งหมายถึง พืชผัก รวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้

 • 12 คือเลขระบุประเภท ซึ่งจะแยกย่อยลงมา ในกรณีนี้หมายถึงพืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ที่ถูกตัดฝาน ทำให้แตก หรือทำให้เป็นผง

 • 90 คือเลขระบุประเภทย่อย ซึ่งในที่นี้หมายถึงหน่อไม้

 • 90 คือเลขแสดงพิกัดศุลกากรของอาเซียน

 • 001 คือรหัสสถิติที่ใช้แสดงจำนวนหน่วย และ KGM คือหน่วยกิโลกรัม

ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปความหมายของรหัส HS Code นี้ได้ว่าเป็นหน่อไม้แห้งน้ำหนัก 1 กิโลกรัมนั่นเอง


ความสำคัญของ Harmonized System Code ต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้า

เมื่อรู้แล้วว่า HS Code คืออะไร มีวิธีดูอย่างไร สุดท้ายก็ต้องมาเจาะลึกความสำคัญของเลข 11 ตัวนี้ ว่าจะช่วยให้การดำเนินพิธีการศุลกากรง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้าง ซึ่งในกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านกรมศุลกากร เราสามารถสรุปข้อดีของ HS Code ได้ดังนี้

 • ใช้กำหนดอัตราภาษีทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งสินค้าแต่ละประเภทก็มีอัตราภาษีแตกต่างกันไป การมี HS Code จึงช่วยให้การเช็กอัตราภาษีเป็นเรื่องง่ายขึ้น

 • ใช้แจ้งประเภทของสินค้าที่ขนส่ง รวมทั้งนำไปขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านภาษีอากรกับองค์กรภาครัฐได้อีกด้วย

 • ช่วยให้คำนวณภาษีได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การคำนวณต้นทุนที่แม่นยำ ป้องกันปัญหาทำธุรกิจค้าขายออนไลน์แล้วขาดทุนเพราะต้องเสียภาษีนั่นเอง

และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวน่ารู้ของพิกัดศุลกากรและ HS Code ที่เรารวบรวมมาฝากกัน ไม่อยากเดินเอกสารและทำเรื่องกับกรมศุลกากรให้ยุ่งยาก เลือกใช้บริการเดินพิธีการศุลกากรโดย Ezy Express ลดความยุ่งยากในการส่งออกสินค้า พร้อมบริการเข้ารับพัสดุให้ถึงที่ เตรียมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในพิธีการศุลกากรให้อย่างครบถ้วน ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน Ezy Express ได้ที่เบอร์ 061-398-3300 หรือ LINE Official @ezyexpress
コメント


bottom of page