top of page

FAQ : ส่งไปประเทศอะไหนบ้าง ระยะเวลาการส่ง

การส่งสินค้าแบบ Courier จะจัดส่งแบบ Express และแบบ Economy ระยะเวลาจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศเราเเบ่งเป็นโซน ดังนี้

ส่งของไปต่างประเทศ

ระยะเวลาการจัดส่ง ไม่รวมการเดินพิธีการศุลกากร วันหยุดตามปฏิทิน และเสาร์-อาทิตย์ 

Ezy Tips : หากต้องการจัดส่งภายในวันนั้นเลย ให้เราเข้ารับสินค้าก่อน 12.00 น. เพื่อจัดส่งให้ทันในรอบการส่งของแต่ละวัน สินค้าจะไม่ค้างภายในวันนั้น ๆ

bottom of page