top of page

5 วิธีส่งของไปออสเตรเลียแบบฉบับมือใหม่ เข้าใจง่าย

Updated: Oct 24, 2023


สำหรับคนที่มีความต้องการส่งของไปซิดนีย์ หรือธุรกิจที่ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลีย การทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดส่ง รวมถึงรู้ข้อกำหนดต่าง ๆ จะช่วยให้การจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่น ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำ How to วิธีส่งของไปออสเตรเลียแบบเข้าใจง่าย ถึงมือผู้รับชัวร์ ให้ได้รู้กัน!


ข้อควรรู้ก่อนส่งสินค้าไปยังออสเตรเลีย

สินค้าต้องห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีมาตรการในการนำสิ่งของเข้าประเทศอย่างเข้มงวด และมีการกำหนดข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าบางประเภท ที่อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและการเกิดโรคระบาดในประเทศ สำหรับคนที่ต้องการส่งของไปซิดนีย์ หรือเมืองอื่น ๆ ในออสเตรเลีย ควรรู้ถึงสิ่งของห้ามนำเข้าและสิ่งของที่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้


1. อาหารสด พืชและเนื้อสัตว์

การนำเข้าอาหารทุกประเภททั้งแบบสดและแปรรูป ไม่ว่าจะเป็น ผักและผลไม้สดทุกชนิด เนื้อสัตว์ (เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อสัตว์ปีก) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ (แฮม ไส้กรอก รวมถึง ไข่ ชีส นม และเนย) และพืช (เมล็ดข้าว เมล็ดพืช หัวพืช ฟาง ถั่ว สมุนไพร ปะการัง กล้วยไม้) รวมถึง ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ อาหารสัตว์ ชิ้นส่วนตัวอย่างจากสัตว์ และมูลสัตว์ เป็นต้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลออสเตรเลียห้ามนำเข้าด้วยวิธีส่งพัสดุโดยเด็ดขาด แต่หากมีความต้องการจัดส่ง ต้องทำเรื่องสำแดงสินค้าและขอใบอนุญาตนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงจะทำการส่งสินค้าได้


2. ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด เช่น กัญชา เฮโรอีน โคเคน แอมเฟตามีน รวมถึงยาบางประเภท เช่น ยาสเตอรอยด์ ฮอร์โมนต้านทานความชรา โกรท์ฮอร์โมน สารเหล่านี้ห้ามนำเข้าเด็ดขาด นอกจากจะมีใบอนุญาตการนำเข้ามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณานำเข้า


3. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

สินค้าประเภทปืน (ปืนจริง ปืนปลอม) และส่วนประกอบทุกชนิดที่ใช้สำหรับเป็นอาวุธ (ปืนอัดลม ปืน Paintball มีดพับ กระบองโซ่ หนังสติ๊ก ธนู เครื่องช็อตไฟฟ้า ไฟฉายเลเซอร์ ดิ้วเหล็ก สเปรย์พริกไทย สนับมือ ท่อเป่าลูกดอก) เป็นสิ่งของห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดและไม่สามารถทำเรื่องขออนุญาตได้


4. ดิน โคลน ทราย

ดิน โคลน ทราย ต้นไม้ พืชที่มีเศษดินและทรายติดมาด้วย หรืออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เครื่องมือที่เคยใช้กับสัตว์ ดิน หิน และทราย เป็นสิ่งของห้ามนำเข้าเพราะอาจเป็นการพาเชื้อโรคเข้ามาในออสเตรเลียได้ทั้งสิ้น


5. สินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าลอกเลียนแบบ

สินค้าประเภท เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และที่หนีบผมไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าเพราะมีความผิดร้ายแรง และสามารถถูกจับลงโทษได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้


อัตราภาษีประเทศออสเตรเลีย

การส่งของไปซิดนีย์ หรือเมืองอื่น ๆ ในออสเตรเลีย ที่จัดส่งให้กับบุคคลธรรมดา และเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 25,000 บาท จะถูกยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าหากต้องการส่งสินค้าไปขาย จะมีการกำหนดอัตราภาษีอยู่ที่ 0%-10 % หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6% เท่านั้น

วิธีส่งของไปออสเตรเลียฉบับเข้าใจง่าย ถึงมือผู้รับชัวร์

1. เลือกวิธีส่งของไปออสเตรเลียที่เหมาะกับของที่จัดส่ง

สำหรับการส่งพัสดุหรือส่งเอกสารไปออสเตรเลีย มีการขนส่งอยู่ 2 รูปแบบ ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ส่งควรเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับของที่ทำการจัดส่งมากที่สุด

  • การขนส่งทางอากาศ เป็นรูปแบบการจัดส่งที่เหมาะกับการส่งเอกสาร หรือ ของฝาก อย่างของชำร่วย ที่ไม่ได้ส่งเพื่อจุดประสงค์ทางพาณิชย์ จุดเด่นคือมีความรวดเร็วและตรงเวลา เพราะมีตารางบินที่แน่นอน

  • การขนส่งทางเรือ เป็นรูปแบบการจัดส่งที่เหมาะกับสินค้าล็อตใหญ่ ที่มีน้ำหนักมาก จุดเด่นคือสามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก มีอัตราค่าขนส่งที่ถูก จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ใช้เวลาในการขนส่งนาน

2. มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

สำหรับการขนส่งสินค้าหรือพัสดุที่มีค่า ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้านั้น ๆ เพื่อช่วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง เช่น กล่องที่แข็งแรง ห่อกันกระแทก หรือซองบุนวม โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจสามารถกันกระแทกได้อย่างดี และมีการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์อย่างแน่นหนาด้วยเทป เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น


3. ดำเนินเอกสารกับศุลกากร

เนื่องจากการส่งสินค้าหรือส่งพัสดุไปออสเตรเลียมีกฎระเบียบด้านศุลกากรที่เข้มงวด ดังนั้นควรจัดเตรียมเอกสารที่จำต่อการจัดส่งให้ครบถ้วนเรียบร้อย ก็จะช่วยให้การขนส่งดำเนินไปด้วยดีและรวดเร็ว โดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียมทั่วไปจะประกอบไปด้วย แบบฟอร์มประกาศศุลกากร ใบแจ้งหนี้การค้า (ถ้ามี) และเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีศุลกากรให้ครบถ้วน เพื่อสำแดงเนื้อหาและมูลค่าของสิ่งของที่จัดส่ง ด้วยความโปร่งใสและเป็นความจริงตามข้อกำหนดของศุลกากร


4. เลือกผู้ให้บริการจัดส่งที่เชื่อถือได้

การเลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าและส่งพัสดุไปออสเตรเลียที่มีความน่าเชื่อถือ ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ โดยพิจารณาเลือกจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ต้นทุน ความน่าเชื่อถือ และมีความรวดเร็วในการจัดส่ง เป็นต้น


5. ติดตามและตรวจสอบการจัดส่งได้ง่ายและสะดวก

เมื่อสินค้าของคุณอยู่ระหว่างการจัดส่ง ต้องสามารถตรวจสอบได้ง่าย ด้วยการใช้หมายเลขติดตาม หรือ Tracking Number โดยให้หมั่นอัปเดตการติดตามเป็นประจำ เพื่อให้รู้ถึงสถานะและตำแหน่งของพัสดุ ก็จะช่วยให้สามารถคาดการณ์วันที่พัสดุส่งถึงมือผู้รับจะได้


การส่งของไปออสเตรเลีย อาจมีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง โดยเฉพาะกับกรมศุลกากร ดังนั้นขอแนะนำ Ezy Express ผู้ให้บริการส่งสินค้าและส่งพัสดุไปออสเตรเลีย ที่สะดวก รวดเร็ว ที่มาพร้อมบริการเข้ารับพัสดุให้ถึงที่ และสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าได้จาก Tracking Number ได้ตลอดเวลา ทั้งยังสามารถช่วยเตรียมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในพิธีการศุลกากรให้อย่างครบถ้วน โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ส่งสินค้าได้ไว ปลอดภัยถึงปลายทาง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วน Ezy Express ได้ที่เบอร์ 061-398-3300 หรือ LINE Official @ezyexpress


Comments


bottom of page