top of page

อยากส่งของไปอังกฤษ ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร?

Updated: Dec 15, 2023

ประเทศอังกฤษตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก อีกทั้งยังมีคนไทยไปศึกษาต่อและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับคนที่อยากส่งของไปให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษ หรือคนที่ทำธุรกิจขายของออนไลน์ที่อยากส่งของไปให้ลูกค้า และอยากรู้ขั้นตอนการส่งของไปอังกฤษอย่างถูกต้องและปลอดภัยว่าเป็นอย่างไร เรารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาบอกกันแล้วในบทความนี้


วิธีส่งของไปอังกฤษ แบบเข้าใจง่าย

ช่องทางการส่งของไปอังกฤษ

การส่งของไปอังกฤษให้ปลอดภัยและรวดเร็วนั้นไม่ใช่เรื่องยาก โดยในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ช่องทางหลักที่หลาย ๆ คนเลือกใช้ คือ

 • ไปรษณีย์ไทย เป็นบริการส่งของไปต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ให้บริการส่งของไปอังกฤษทั้งทางภาคพื้นและทางอากาศ

 • บริษัทขนส่งเอกชน มาพร้อมกับบริการส่งของไปอังกฤษที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของผู้จัดส่ง และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

สำหรับค่าบริการในการส่งพัสดุไปอังกฤษในแต่ละช่องทางนั้น จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น น้ำหนักและขนาดของที่ต้องการจัดส่ง ระยะเวลาที่ต้องการให้ของถึงปลายทาง และบริษัทขนส่งที่เลือก โดยทั่วไปแล้ว ค่าบริการจะแพงขึ้นตามน้ำหนักและขนาด รวมถึงระยะเวลาที่ต้องการให้ของถึงปลายทางด้วย


ข้อควรรู้ ก่อนส่งพัสดุไปอังกฤษ

สิ่งของห้ามส่งไปอังกฤษ

 • สิ่งเสพติดทุกประเภท เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ โคเคน ฝิ่น เฮโรอีน เนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากมีการตรวจพบ ผู้ส่งต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

 • อาวุธปืน สิ่งเทียมอาวุธปืน และอาวุธต่าง ๆ เช่น อาวุธมีด วัตถุระเบิด

 • วัตถุอันตราย เช่น สารพิษ สารเคมีอันตราย วัสดุระเบิด และวัตถุไวไฟทุกชนิด

 • สิ่งของผิดกฎหมาย เช่น สิ่งของปลอมแปลง สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งของผิดศีลธรรม

 • สิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย เช่น อาหารเน่าเสีย อาหารต้องห้าม สิ่งของที่มีเชื้อโรค วัตถุทางชีวภาพ เช่น น้ำลาย เลือด หรือตัวอย่างไวรัส

*หมายเหตุ: รายการสิ่งของในแต่ละบริษัทอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกัน


สิ่งของที่ส่งไปอังกฤษได้

 • เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า

 • อาหารเสริม และยารักษาโรค (ต้องมีใบสั่งแพทย์)

 • ของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า นาฬิกา

 • อาหารแห้ง ของขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส เช่น น้ำพริกต่าง ๆ เป็นต้น

 • นมผงเด็กและอาหารเด็กที่มีฉลากชัดเจน สามารถนำเข้าได้ โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม

 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ จำพวกไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา นมวัว นมแพะ และน้ำผึ้ง สามารถนำเข้าได้ โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 2 กิโลกรัม


ขั้นตอนการส่งของ-ส่งพัสดุไปอังกฤษ

1. เลือกบริษัทขนส่ง

เลือกบริษัทขนส่งที่ให้บริการส่งของไปอังกฤษที่ต้องการ ซึ่งอาจดูจากงบประมาณของเรา ระยะเวลาในการขนส่งที่เหมาะสม และเงื่อนไขในการรับส่งสินค้าของบริษัทขนส่งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


2. บรรจุสิ่งของ

สำหรับการส่งของไปอังกฤษให้ปลอดภัย ควรบรรจุสิ่งของให้เรียบร้อยและแน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของเคลื่อนที่ เกิดการกระแทก หรือมีการปนเปื้อนต่าง ๆ รวมถึงควรตรวจสอบสิ่งของที่จัดส่งด้วยว่า อยู่ในรายการสิ่งของห้ามส่งไปอังกฤษ หรือไม่


3. เตรียมเอกสาร

หนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับการส่งของหรือส่งพัสดุไปอังกฤษคือ การเตรียมเอกสารให้พร้อมครบถ้วน โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากส่ง

 • ใบกำกับสินค้า (Invoice) ที่ระบุรายละเอียดของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ปริมาณ น้ำหนัก มูลค่า

 • ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration) สำหรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะส่งออกไปยังศุลกากรไทย

 • ใบรับรองถิ่นกำเนิด (Certificate of Origin) เอกสารยืนยันว่าสินค้านั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศใด

 • แบบฟอร์ม CN22 / CN23 / CP72 เป็นแบบฟอร์มแจ้งศุลกากร (สำหรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ)


4. นำส่งสินค้า

ผู้ส่งสามารถนำของที่จะทำการจัดส่งไปยังบริษัทขนส่งได้ด้วยตัวเอง หรือเลือกใช้บริการมารับของที่บ้านจากบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการ


5. ชำระค่าขนส่ง

ดำเนินการชำระค่าเงินให้กับบริษัทขนส่ง โดยผู้ส่งจะได้รับใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีจากบริษัทผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ควรเก็บหลักฐานการชำระค่าขนส่งเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง


6. ติดตามสถานะการจัดส่ง

ผู้ส่งสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทขนส่ง หรือติดต่อสอบถามบริษัทขนส่งโดยตรง

ส่งพัสดุไปอังกฤษ และการส่งของกลับไป

การนำเข้าสิ่งของจากอังกฤษกลับมาไทย

สำหรับคนที่อยากส่งของกลับมาไทย เพื่อลดภาระการขนของจำนวนมากขึ้นเครื่อง หรือไม่ต้องการทิ้งของเอาไว้ที่ประเทศอังกฤษในกรณีที่ต้องย้ายกลับประเทศ หรือคนที่อยากส่งของฝากหรือสินค้าต่าง ๆ มายังประเทศไทย สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • นำเข้าด้วยตนเอง : โดยผู้นำเข้าจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง ตั้งแต่การค้นหาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การขนส่งสินค้า ไปจนถึงการนำเข้าสินค้าผ่านศุลกากร

 • นำเข้าผ่านบริษัท : เป็นการนำเข้าสินค้าผ่านบริษัทนำเข้า ซึ่งบริษัทนำเข้าจะเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนให้ โดยผู้นำเข้าจะมีหน้าที่เพียงแจ้งความต้องการในการนำเข้าสินค้าให้กับบริษัท

 • นำเข้าสินค้าผ่านบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ : ผู้นำเข้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ในประเทศอังกฤษได้โดยตรง โดยร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ถึงประเทศไทย โดยผู้นำเข้าจะต้องชำระค่าขนส่งและภาษีศุลกากรเอง


สำหรับคนที่อยากส่งของไปอังกฤษ หรืออยากนำเข้าสินค้าจากอังกฤษมาไทย เลือกใช้บริการจาก Ezy Express เรารวบรวมการขนส่งชั้นนำระดับโลกมาไว้ให้คุณ พร้อมบริการส่งของทางเรือไปอังกฤษแบบครบวงจร มีพนักงานเข้าไปรับสินค้าให้ถึงหน้าบ้าน ทั้งการนำเข้าและส่งออก เพียงแค่แจ้งที่อยู่ในการรับสินค้าในระบบ เราพร้อมดำเนินการให้ทุกขั้นตอน การันตีได้ถึงมาตรฐาน พัสดุถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย สามารถเช็กราคาค่าส่งเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือหากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านสายด่วน Ezy Express ได้ที่เบอร์ 061-398-3300 หรือ LINE Official @ezyexpressComments


Commenting has been turned off.
bottom of page