top of page

พัสดุเสียหาย ทำยังไงดี วันนี้เรามีคำตอบ

Updated: Oct 24, 2023


ส่งของไปต่างประเทศ

สาเหตุ

ต้นเหตุหลัก ๆ เกิดจากความสะเพร่าและประมาทเลินเล่อของผู้ส่ง ในการดูแลรักษาสินค้าของคุณลูกค้า อีกหนึ่งต้นเหตุที่มักทำให้พัสดุเสียหาย คือการบรรจุหีบห่อที่ไม่ดีพอที่จะช่วยป้องกันพัสดุจากแรงกระแทกได้, เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าการส่งพัสดุไปต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะด้วยพาหนะใดก็ตาม พัสดุของเราต้องกองรวมอยู่กับพัสดุของคนอื่นอย่างแน่นอน และเมื่อพาหนะเคลื่อนที่ จะทำให้พัสดุชนกันหรือบางครั้งกลิ้งไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการบรรจุหีบห่อไม่ดี ไม่มีกันกระแทก ก็จะทำให้พัสดุเสียหายได้ครับ


วิธีป้องกัน

หากล่องพัสดุที่มีความหนาพอประมาณ และใช้วัสดุกันกระแทกอย่างเช่น บับเบิ้ล ห่อตัวสินค้าไว้จะช่วยป้องกันได้เยอะครับ, การแปะสติ๊กเกอร์ Fragile ก็ช่วยได้เช่นกัน เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการจัดการกับพัสดุมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพัสดุแต่ละประเภทด้วยครับ หากเป็นของแตกง่ายอย่างเช่น กระเบื้อง อาจต้องใช้วัสดุกันกระแทกเยอะหน่อย หากเป็นเสื้อผ้า ไม่ใช้เลยก็ไม่เสียหายครับสิ่งสุดท้าย คือ ควรถ่ายรูปก่อนบรรจุหีบห่อ, ระหว่างบรรจุหีบห่อ และหลังบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญหากเมื่อสินค้าเกิดความเสียหายครับ


วิธีแก้ไข

หากพบว่าพัสดุเสียหายต้องแจ้งให้กับผู้ส่งทราบพร้อมหลักฐานทันที เนื่องจากแต่ละที่มีระยะเวลาปิดแจ้งหลังนำส่งที่แตกต่างกัน หากแจ้งสายเกินไป ทางผู้นำส่งอาจไม่รับเรื่อง, เมื่อแจ้งแล้วผู้นำส่งจะทำการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราตามมูลค่าสินค้าที่เสียไป และไม่เกินมูลค่าที่ผู้นำส่งตกลงจะชดใช้ นั้นหมายความว่า หากส่งสินค้าสี่ชิ้น เสียหายชิ้นเดียว ทางผู้นำส่งจะชดใช้แค่มูลค่าของชิ้นเดียว


Comments


bottom of page