พัสดุเสียหาย ทำยังไงดี วันนี้เรามีคำตอบ

Updated: Jun 24, 2019


สาเหตุ : ต้นเหตุหลักๆเกิดจากความสะเพร่าและประมาทเลินเล่อของผู้ส่ง ในการดูแลรักษาสินค้าของคุณลูกค้า อีกหนึ่งต้นเหตุที่มักทำให้พัสดุเสียหาย คือการบรรจุหีบห่อที่ไม่ดีพอที่จะช่วยป้องกันพัสดุจากแรงกระแทกได้, เราต้องเข้าใจก่อนครับว่าการส่งพัสดุไปต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะด้วยพาหนะใดก็ตาม พัสดุของเราต้องกองอยู่กับพัสดุของคนอื่นแน่นอน และเมื่อพาหนะเคลื่อนที่ จะทำให้พัสดุชนกันหรือบางครั้งกลิ้งไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการบรรจุหีบห่อไม่ดี ไม่มีกันกระแทก ก็จะทำให้พัสดุเสียหายได้ครับวิธีป้องกัน : หากล่องพัสดุที่มีความหนาพอประมาณ และใช้วัสดุกันกระแทกอย่างเช่น บับเบิ้ล ห่อตัวสินค้าไว้จะช่วยป้องกันได้เยอะครับ, การแปะสติ๊กเกอร์ Fragile ก็ช่วยได้เช่นกัน เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการจัดการกับพัสดุมากยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพัสดุแต่ละประเภทด้วยครับ หากเป็นของแตกง่ายอย่างเช่น กระเบื้อง อาจต้องใช้วัสดุกันกระแทกเยอะหน่อย หากเป็นเสื้อผ้า ไม่ใช้เลยก็ไม่เสียหายครับสิ่งสุดท้าย คือ ควรถ่ายรูปก่อนบรรจุหีบห่อ,ระหว่างบรรจุหีบห่อ และหลังบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญหากเมื่อสินค้าเกิดความเสียหายครับ


วิธีแก้ไข : หากพบว่าพัสดุเสียหายต้องแจ้งให้กับผู้ส่งทราบพร้อมหลักฐานทันที เนื่องจากแต่ละที่มีระยะเวลาปิดแจ้งหลังนำส่งที่แตกต่างกัน หากแจ้งสายเกินไป ทางผู้นำส่งอาจไม่รับเรื่อง, เมื่อแจ้งแล้วผู้นำส่งจะทำการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราตามมูลค่าสินค้าที่เสียไป และไม่เกินมูลค่าที่ผู้นำส่งตกลงจะชดใช้ นั้นหมายความว่า หากส่งสินค้าสี่ชิ้น เสียหายชิ้นเดียว ทางผู้นำส่งจะชดใช้แค่มูลค่าของชิ้นเดียว

Contact us

2024/137 สุขุมวิท ซอย 50

ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

sitemap menu

Facebook