top of page

โอ้ยยยย ทำไมส่งของไปยังไม่ถึงสักที!!

Updated: Jun 5

เคยประสบปัญหาส่งของไปต่างประเทศแล้วถึงล่าช้าไหมครับ วันนี้เรามาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรบาง รวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวครับ

ส่งของไปต่างประเทศ

สาเหตุ

มีหลายปัจจัยมากที่ทำให้เกิดการส่งล่าช้า แต่ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการส่งด่วนกับบริษัทเอกชน เช่น DHL, UPS, Fedex หรือไปรษณีย์ไทย มักมีสาเหตุมากจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่ง อาจทำให้การนำส่งพัสดุไม่สามารถทำได้, ของติดกรมศุลกากรปลายทาง ซึ่งการตรวจปล่อยสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทางนั้น และของแต่ละชิ้นก็จะให้เวลาไม่เท่ากัน, ผู้รับไม่อยู่หรือไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดความยุ่งยากในการนำส่ง


ปัจจัยจากผู้ส่งและบริษัทขนส่ง เช่น ผู้ส่งแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรปลายทางผิด ทำให้บางครั้งพัสดุส่งล่าช้า โดยผู้ส่งอาจนำของพักที่คลังเพื่อรอข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง แต่บางบริการเมื่อพบว่าชื่อที่อยู่และเบอร์โทรผิด หรือผู้รับย้ายออกจากที่อยู่ไปแล้ว จะทำการตีของกลับทันที, บางครั้งทางขนส่งไม่สามารถนำส่งได้ตามกำหนด ถึงแม้บางครั้งเมื่อเราเช็คสถานะพัสดุ ก็มีขึ้นว่ากำลังจัดส่งแล้ว แต่ทำไมสิ้นวันยังไม่มีการนำส่ง นั้นอาจเป็นเพราะของไม่สามารถนำส่งได้ทัน จึงต้องนำกลับไปพักที่คลังสินค้าอีกครั้งเพื่อรอการนำส่งให้วันถัดไป


วิธีป้องกัน

หมั่นตรวจเช็คให้แน่ในว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้รับนั้นถูกต้องก่อนส่งพัสดุ, หาข้อมูลหรือปรึกษากับบริษัทขนส่งว่าสินค้าที่จะจัดส่ง สามารถส่งได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าของมีโอกาสติดตรวจศุลกากรมากแค่ไหน


วิธีแก้ไข

ส่วนใหญ่หากเป็นปัจจัยภายนอกจะไม่สามารถแก้ไขได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือติดต่อกับบริษัทส่งของไปต่างประเทศที่คุณใช้บริการ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจาก หากที่อยู่ผิด บางบริษัทสามารถออกคำร้องเปลี่ยนรายละเอียดการจัดส่งได้ (หากออกคำร้องได้ทัน) และหากของติดกรมศุลกากร ทางบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าเพื่อประกอบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่


Comments


bottom of page