ช่วยด้วยยย!! ส่งของแล้วหายทำไงดี วันนี้เรามีคำตอบครับ.

Updated: Apr 1, 2019สาเหตุ : ส่วนใหญ่มักมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการส่งสินค้าซึ่งนำส่งพัสดุผิดที่หมาย หรือหายไประหว่างการขนส่ง โดยพัสดุแบบลงทะเบียนสามารถรู้ได้ทันที่ว่าส่งผิดหรือสูญหายเมื่อใด หรือส่งไปผิดที่ใด แต่สำหรับพัสดุแบบธรรมดานั้น ค่อนข้างยากที่จะตามเรื่องกลับมา. โดยส่วนมากหากการนำส่งล่าช้ามากกว่า 30 จากวันกำหนดส่ง หรือมีการลงชื่อรับของแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้รับของ ก็ให้สันนิษฐานไว้เลยครับว่าพัสดุหาย


วิธีป้องกัน : เลือกส่งกับบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน มีเลขติดตาม และเน้นการส่งแบบลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย


วิธีแก้ไข: ติดต่อกับบริษัทขนส่งที่ให้บริการเพื่อทำการตรวจสอบ และติดตามพัสดุให้ หากพัสดุสูญหายจริงเราก็สามารถทำคำร้องขอค่าเสียหายจากบริษัทขนส่งได้ตามมูลค่าสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินประกันสูงสุดของบริษัทนั้นๆด้วย เช่น บริษัท A มีวงเงินประกันสูงสุด 2000 บาท นาย ก ส่งกระเป๋าหนังราคา 5000 แต่สินค้าสูญหาย บริษัท A จะสามารถชดใช้ให้นาย ก ได้เพียง 2000 บาทเท่านั้นครับ

Contact us

2024/137 สุขุมวิท ซอย 50

ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

sitemap menu

Facebook