top of page

ช่วยด้วย! ส่งของแล้วหายทำไงดี

Updated: May 31

ช่วยด้วยยย!!! ส่งของไปต่างประเทศแล้วพัสดุหายทำยังไงดี วันนี้เรามีคำตอบครับ


ส่งของไปต่างประเทศพัสดุสูญหายทำอย่างไร

สาเหตุ

ส่วนใหญ่มักมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการส่งสินค้า ซึ่งอาจนำส่งพัสดุผิดที่หมาย หรือหายไประหว่างการขนส่ง โดยพัสดุแบบลงทะเบียนจะสามารถติดตามได้ทันทีว่าส่งผิดหรือสูญหายเมื่อใด หรือส่งไปผิดที่ใด แต่สำหรับพัสดุแบบธรรมดานั้น ค่อนข้างยากที่จะตามเรื่องกลับมา โดยส่วนมากหากการนำส่งล่าช้ามากกว่า 30 จากวันกำหนดส่ง หรือมีการลงชื่อรับของแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้รับของ ก็ให้สันนิษฐานไว้เลยครับว่าพัสดุหาย


วิธีป้องกัน

เลือกส่งกับบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน มีเลขติดตาม และเน้นการส่งแบบลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย


วิธีแก้ไข

ติดต่อกับบริษัทขนส่งที่ให้บริการเพื่อทำการตรวจสอบ และติดตามพัสดุให้ หากพัสดุสูญหายจริงเราก็สามารถทำคำร้องขอค่าเสียหายจากบริษัทขนส่งได้ตามมูลค่าสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินประกันสูงสุดของบริษัทนั้น ๆ ด้วย เช่น บริษัท A มีวงเงินประกันสูงสุด 2,000 บาท นาย ก. ส่งกระเป๋าหนังราคา 5,000 แต่สินค้าสูญหาย บริษัท A จะสามารถชดใช้ให้นาย ก. ได้เพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับ


Comments


bottom of page