พัสดุถูกตีกลับได้ไง!! ทำยังไงดี??

Updated: Jun 24, 2019


สาเหตุ : เมื่อพัสดุถูกตีกลับ หากไม่ใช่เป็นบริการแบบลงทะเบียน หรือ ไม่มีเลขติดตาม การถูกตีกลับอาจหมายถึง การที่ผู้นำส่ง ไม่สามารถนำส่งพัสดุได้ เนื่องจาก ไม่สามารถ ติดต่อผู้รับเพื่อนำส่งได้ ที่อยู่ผู้รับผิดหรือไม่ชัดเจนนั้นเอง แต่บางครั้ง หากสินค้าที่ส่งไปนั้นเป็นสินค้าห้ามนำเข้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็จะตีกลับหรือทำลายทันที, หรือสินค้าบางตัวที่ตรวจพบว่าต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนำเข้า แต่ผู้รับไม่สามารถหามาให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในเวลาที่กำหนดได้ ก็ทำให้เกิดการตีกลับได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ซึ่งย่อมจะมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน. กรณีสุดท้าย คือ กรณีที่ผู้รับปฏิเสธการรับของ ซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย แต่ก็ทำให้เกิดการตีกลับได้เช่นกัน


วิธีป้องกัน : ศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าในประเทศนั้นๆให้แน่ใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตีกลับ หรือให้ผู้รับเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการตรวจปล่อยก่อนของมาถึง. ตรวจสอบที่อยู่ผู้รับให้รับให้เรียบร้อยก่อนนำพัสดุส่งกับทางบริษัทขนส่ง.


วิธีการแก้ไข : ไม่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน ทางที่ดีที่สุดคือ ติดต่อกับบริษัทเพื่อขอทราบรายละเอียด แต่หากเป็นบางบริการ เราจะสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการตีกลับ หรือทำลาย เนื่องจากการตีกลับอาจมีค่าภาษีและค่าใช้จ่ายตีกลับ บางคนจึงเลือกทำลายมากกว่าตีกลับมาครับผม

Contact us

2024/137 สุขุมวิท ซอย 50

ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

sitemap menu

Facebook