top of page

สินค้าที่ห้ามส่งไปต่างประเทศ

Updated: Oct 24, 2023

เมื่อเริ่มต้นส่งสินค้าไปต่างประเทศ หลายคนคงสงสัยว่า อะไรส่งได้และอะไรส่งไม่ได้บ้าง วันนี้เรามาดูกับครับว่าอะไรที่เราไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้ (โดยบริการพัสดุไปต่างประเทศ แบบ door-to-door)

สินค้าต้องห้ามส่งไปต่างประเทศ

1. อาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ​

อาหารสดหรืออาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบเป็นของที่ห้ามส่งกันอยู่แล้ว อาหารแห้งนั้นแล้วแต่ประเทศปลายทางว่าสามารถส่งได้หรือไม่ เช่น หมูหยอง มีส่วนผสมของสัตว์เนื้อแดง ไม่สามารถนำเข้าในบางประเทศได้, อาหารควบคุมอุณหภูมิ ไม่สามารถส่งได้เนื่องจาก การขนส่งพัสดุจะขนส่งในอุณหภูมิปกติ ซึ่งหากต้องการจัดส่งจริง ๆ ควรเลือกบริการขนส่งทางอากาศ (Air freight) หรือทางเรือ (Sea freight) แบบบรรจุตู้ควบคุมอุณหภูมิ

2. สารเคมีทุกชนิด

สารเคมีสวนใหญ่จะต้องมีการ ตรวจสอบจาก MSDS (Material Safety Data Sheet) เพื่อจัดการกับสินค้าได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นหากต้องการจัดส่งสินค้าที่เป็นอันตรายมาก ต้องจัดส่งกับผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการกับสินค้าอันตราย DG (Dangerous Goods) อยู่แล้ว


3. สัตว์ที่มีชีวิตต่าง ๆ รวมถึงปลาและนก

สิ่งมีชีวิตไม่สามารถจัดส่งโดยพัสดุไปต่างประเทศ จะมีการขนส่งแบบพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง


4. ทองคำแท่งหรือเงินแท่ง


5. ภาษีอากรแสตมป์ต่าง ๆ


6. เงินสดและสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้

ทั้งหมดด้านบนนี้ ถือเป็นสิ่งที่เป็นเงินตราหรือสามารถแทนเงินตราได้ ดังนั้นการส่งของประเภทนี้จึงเป็นสิ่งผิดกฏหมาย


7. อาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด


8. ชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ

เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิต การขนส่งร่าง ชิ้นส่วนหรือเถ้าอัฐิมนุษย์ ต้องเป็นบริการพิเศษ ไม่สามารถส่งเป็นพัสดุได้


9. สินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

เป็นสินค้าผิดกฏหมาย ไม่สามารถขนส่งได้ และหากส่งได้ หากกรมศุลกากรที่ประเทศใดตรวจพบ ก็จะยึดไว้เป็นของกลางและทำลายทันที


10. ยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย

​สินค้าผิดกฏหมาย ไม่สามารถขนส่งได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม


ทั้งหมดนี้เป็นสินค้าพื้นฐานที่ไม่สามารถส่งไปต่างประเทศได้อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบางประเทศมีข้อบังคับที่ต่างกันออกไป หากต้องการจะขนส่งสินค้าก็ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาค่าส่ง, ภาษี ผู้รับหรือผู้ส่งเป็นคนจ่าย สินค้ามีมูลค่าเท่าไหร่ถึงต้องจ่ายค่าภาษี หรือจะเป็นปัญหา เรื่องพัสดุถึงที่หมายล่าช้า เสียหาย ถูกตีกลับ สูญหาย และอื่น ๆ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้และเข้าใจก่อนทั้งนั้น เราจะได้ไม่ต้องเสียทั้งเงินและเวลาไปกับความไม่รู้ของตัวเราเองครับ


Comments


bottom of page