ส่งของไปยังต่างประเทศจะโดนภาษีไหมน้า

Updated: Nov 20, 2019

เคยสงสัยมั้ยครับ บางครั้งส่งของไปต่างประเทศก็โดนเก็บภาษี บางครั้งก็ไม่โดนเก็บภาษี ของแบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงครับ เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดที่ต่างกัน

วันนี้ Ezy มีข้อมูลเบื้องต้นมาฝากทุกคนครับ ^^

หากคุณเตรียมตัวส่งของแล้ว (ใครยังบ้างยกมือขึ้น!!) ก็จะมีคำถามว่านอกจากค่าขนส่งแล้ว เราต้องเสียอะไรอีกไหม


เรามาเริ่มกันที่คำจำกัดความก่อนเลยครับ


De minimis คำนี้ผมเชื่อ น้อยคนที่จะเคยได้ยิน.... ว่าแต่มันคืออะไรหนะหรอ

มันคือ เกณฑ์ที่อนุโลมให้สินค้าสามารถได้รับ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้หากมูลค่าของสินค้านั้นไม่เกินอัตราที่กำหนดว่าง่ายๆคือ สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า De minimis ของประเทศที่นำเข้าสินค้านั้น จะไม่มีค่าภาษีนำเข้าเรียกเก็บผู้ส่งออกหรือนำเข้าเลย
ค่า De minimis ของแต่ละประเทศจะต่างกันแล้วแต่นโยบายของประเทศนั้นๆ ซึ่งสามารถดูได้จากตารางข้างต้น

เครื่องหมาย * คือ ต้องชำระ 2 ส่วน

ส่วนแรก คือสิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว

ส่วนที่สอง คือภาษีสินค้าทั่วไปนะครับ


เมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละประเทศมี de minimis เท่าไหร่ เราก็สามารถหลีกเลี่ยงค่าภาษีที่จะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับ และหากมีค่าภาษีก็จะมีวิธีการที่ต่างกันในการชำระ ขึ้นอยู่กับขนส่งที่คุณเลือกใช้นะครับ (ขนส่งทางไหนใช่สำหรับคุณ?)

Contact us

2024/137 สุขุมวิท ซอย 50

ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.

sitemap menu

Facebook