top of page

ส่งของไปยังต่างประเทศจะโดนภาษีไหมน้า

Updated: Jun 5

เคยสงสัยมั้ยครับ บางครั้งส่งของไปต่างประเทศก็โดนเก็บภาษี บางครั้งก็ไม่โดนเก็บภาษี ของแบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงครับ เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดที่ต่างกัน

ส่งของไปต่างประเทศจะโดนภาษีหรือไม่

วันนี้ Ezy มีข้อมูลเบื้องต้นมาฝากทุกคนครับ


หากคุณเตรียมตัวส่งของแล้ว (ใครยังบ้างยกมือขึ้น!!) ก็จะมีคำถามว่านอกจากค่าขนส่งแล้ว เราต้องเสียอะไรอีกไหม

เรามาเริ่มกันที่คำจำกัดความก่อนเลยครับ


De minimis คำนี้ผมเชื่อเลยว่าน้อยคนที่จะเคยได้ยิน...ว่าแต่มันคืออะไรหนะหรอ

มันคือ เกณฑ์ที่อนุโลมให้สินค้าสามารถได้รับ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้หากมูลค่าของสินค้านั้นไม่เกินอัตราที่กำหนด


ว่าง่าย ๆ คือ สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า De minimis ของประเทศที่นำเข้าสินค้านั้น จะไม่มีค่าภาษีนำเข้าเรียกเก็บผู้ส่งออกหรือนำเข้าเลย

De Minimis

ค่า De minimis ของแต่ละประเทศจะต่างกันแล้วแต่นโยบายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งสามารถดูได้จากตารางข้างต้น

De minimis

เครื่องหมาย * คือ ต้องชำระ 2 ส่วน

ส่วนแรก คือสิ่งของที่มูลค่าเกินจำนวนเงินดังกล่าว

ส่วนที่สอง คือภาษีสินค้าทั่วไปนะครับ


เมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละประเทศมี De minimis เท่าไหร่ เราก็สามารถหลีกเลี่ยงค่าภาษีที่จะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับ และหากมีค่าภาษีก็จะมีวิธีการที่ต่างกันในการชำระ ขึ้นอยู่กับขนส่งที่คุณเลือกใช้นะครับ (ขนส่งทางไหนใช่สำหรับคุณ?)


Comments


bottom of page