top of page

การส่งสินค้าในเงื่อนไข FOB คืออะไร ใครรับผิดชอบส่วนไหนบ้าง?

ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การกำหนดเงื่อนไขการจัดส่งให้ชัดเจนคือสิ่งสำคัญที่ควรตกลงกันให้ดีก่อนทำการซื้อขาย เพราะเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าจะระบุถึงความรับผิดชอบในการขนส่งระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีเงื่อนไขสากลที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และหนึ่งในเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าที่นิยมใช้กันก็คือ Free on board หรือ FOB ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่อาจยังสงสัยและเกิดคำถามว่าคืออะไร บทความนี้จึงจะพาไปรู้จักกับเงื่อนไขการส่ง FOB ให้มากขึ้นกัน!


Free on board (FOB) คืออะไร?

Free on board (FOB) คือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่ระบุไว้ใน Incoterms® 2020 โดยจะเป็นการระบุถึงจุดที่มีความเสี่ยงและความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าที่จะเปลี่ยนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือ


ความรับผิดชอบสำหรับ FOB

ผู้ขาย

ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการจัดส่งไปยังท่าเรือต้นทาง โดยดูแลครอบคลุมทั้งในเรื่องการเลือกบรรจุหีบห่อสินค้าให้เหมาะสม การออกเอกสารใบกำกับสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญา การทำพิธีส่งออก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ำหนัก การนับจำนวน จนกระทั่งสินค้าได้ถูกส่งมอบในท่าเรือต้นทางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นต้นทุนการส่งออกของ FOB Term ที่ผู้ขายต้องพิจารณา เพื่อนำไปกำหนดราคาสินค้าโดยครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย


ผู้ซื้อ

สิ่งแรกที่ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบคือการชำระค่าสินค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาและทำการจัดหาใบอนุญาตนำเข้า การทำสัญญาการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางและการชำระค่าระวางเรือ ค่าประกันภัย เพื่อรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหาย หรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่ที่สินค้าได้ถูกส่งมอบที่ท่าเรือต้นทาง โดยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและภาษีศุลกากร รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบในเงื่อนไข FOB ของผู้ซื้อและผู้ขาย


FOB ดีอย่างไร ทำไมถึงเป็นที่นิยม?

มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน

อย่างที่กล่าวไปในข้างต้น ว่าการส่งสินค้าในเงื่อนไข FOB จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดปัญหาจากการชำรุดเสียหาย หรือความไม่ชัดเจนในกระบวนการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า สามารถกำหนดรอบรับสินค้าได้ตามที่สะดวก

ทำให้ผู้ซื้อสามารถวางแผนการนำเข้าสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถกำหนดวันที่และเวลาที่สินค้าจะมาถึงท่าเรือปลายทางได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าได้ ด้วยการเลือกรอบเรือที่มีราคาประหยัด


มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก

โดยทั้งสองฝ่ายจะดูแลและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ซึ่งผู้ขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือต้นทางเท่านั้น ส่วนผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ


สามารถหาผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการง่าย

เนื่องจากเงื่อนไข FOB คือทางเลือกส่งของที่ได้รับความนิยม ทำให้สามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาได้อย่างสะดวก รวมถึงมีผู้ให้บริการมากมาย จึงช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศมาก่อน


หมดปัญหาปวดหัวกับเงื่อนไขในการขนส่ง! เลือก Ezy Express เรามาพร้อมกับบริการส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศแบบครบวงจร การันตีได้ถึงคุณภาพการขนส่งในระดับมาตรฐาน พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอกสารที่สามารถให้คำแนะนำเรื่องการส่งของไปต่างประเทศได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและคุ้มค่าในการจัดส่ง สามารถเช็กราคาค่าส่งเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของเรา หรือหากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านสายด่วน Ezy Express ได้ที่เบอร์ 061-398-3300 หรือ LINE Official @ezyexpress
แหล่งอ้างอิง

  1. 4 เรื่องต้องรู้ก่อนค้าระหว่างประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 จาก https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/ksmeknowledge/article/smetips/pages/4-conditions_international-trade-business.aspx

  2. F.O.B คืออะไร. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 จาก https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/9533-what-is-fob.html

  3. FOB (Free On Board). สืบค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 จาก https://www.businessplus.co.th/Activities/ข่าวสาร-erp-mrp-c019/fob-free-on-board-v7888Comments


bottom of page